Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Seznam všech zpracovaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy

související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace

,,Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů."

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Další informace Vám poskyteneme na tel. čísle 607 576 938

Případně emailu NosovaL@seznam.cz