Informace k zápisu pro školní rok 2017/2018

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, je pro MŠ Brno, Štolcova 51, p. o. spádové celé území statutárního města Brna!

Vydávání přihlášek proběhne v pondělí 24.4. 2017 a v úterý 25.4. 2017 od 10:00 do 16:00 hodin. Pro vydání přihášky je nutné znát rodné číslo dítěte.

V době výdeje přihlášek Vás srdečně zveme na návštěvu mateřské školy. Je možné si mateřskou školu prohlédnout, osobně se setkat, případně zodpovědět Vaše dotazy.

Přihlášky lze stáhnout i na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz. Osobně je nutné přijít až s vyplněnou přihláškou.

Sběr vyplněných přihlášek proběhne v pondělí 15.5. 2017 a v úterý 16.5. 2017 od 10:00 do 16:00 hodin. Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

kriteria MŠ.docx

Zápis do MŠ.doc