Informace k zápisu pro školní rok 2019/2020

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, je pro MŠ Brno, Štolcova 51, p. o. spádové celé území statutárního města Brna!

Vydávání přihlášek proběhne  1.4. 2019 - 1.5. 2019 na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz.

Kdo nemá možnost internetu, navštíví MŠ Štolcova 51 dne 10. dubna 2019 od 10.00 - 16.00 hodin s kartičkou zdrav. pojišťovny.

Sběr přihlášek: 2.5. 2019 od 10.00 - 15.00 hodin

                       3.5. 2019 od 13.00 - 16.00 hodin

Vezměte s sebou řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště v OP/např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese, doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců - rodičů).

V době sběru přihlášek Vás srdečně zveme na návštěvu mateřské školy. Je možné si mateřskou školu prohlédnout, osobně se setkat, případně zodpovědět Vaše dotazy.

V případě volných míst mohou být k předškolnímu vzdělávání přijímány děti celoročně. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou po telefonické domluvě u ředitelky mateřské školy.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

kriteria MŠ.docx