Něco o nás - zaměření MŠ

Jsme jednotřídní MŠ s 28 zapsanými dětmi.Naše MŠ má prodloužený provoz od 6.30 –18.00h.

Budova MŠ je přízemní a je velmi dobře vyřešena tak, aby dětem poskytovala dostatečný prostor pro hry, cvičení,individuální práci, klidové činnosti, stolování.Uspořádání celé MŠ je vysoce funkční a díky estetickému cítění celého kolektivu je zde velmi příjemné, radostné a útulné prostředí pro děti.

Budova MŠ je obklopena krásnou zahradou, která je uzavřená a izolovaná od ruchu za všech stran. Pro děti je to oáza klidu a bezpečí s dobrým vybavením pro jejich hry.

Děti jsou přijímány od 3 -6 ti let.

Materiálně je škola velmi dobře vybavena díky zřizovateli Statutárnímu městu Brnu.

 

Naším cílem je, aby děti prožívaly v mateřské škole chvíle pohody, aby se cestou přirozené výchovy rozvíjely v samostatné jedince, aby byly dobře připraveny na docházku do ZŠ a dalšího života , aby se vhodně začlenily do společnosti.
Zaměřujeme se na esteticko- pracovní dovednosti, pozornost je věnována výchově dětí vycházejících z jejich přirozených schopností a péči o správnou výslovnost.

Pedagogické pracovnice:
Ředitelka – Hana Vaňková
Učitelka -   Lenka Syrová
Školní asistentka - Jindřiška Jabůrková 

Školní asistentka, učitelka - Gabriela CHmelíková

Provozní pracovnice:
Vedoucí škol. kuchyně – Ladislava Nosová
Kuchařka - Vladimíra Grietschová

Školnice - Irena Fojtová

Vitame Vas                           

Mateřská škola                       

Štolcova 51, Černovice,
618 00, Brno, 

Tel: 548 530 836
Mob: (+420) 607 870 681

e-mail: msstolcova@volny.cz